KerninformatieA275 Paapje broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op het Paapje in de hoedanigheid van broedvogel. Het Paapje is een insectivore zangvogel die broedt in uiteenlopende landschapstypen, met als gemene deler een sterke mate van openheid: hoogveen-, heide-, beekdal- en extensief beheerd agrarisch gebied. De soort overwintert in Afrika. Het internationaal belang van de Nederlandse populatie is gering, van de Europese populatie broedt