KerninformatieA277 Tapuit broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Tapuit in de hoedanigheid van broedvogel. De Tapuit is een insectivore zangvogel die in Nederland broedt in open, schaars begroeid, doorgaans zandig terrein, met name duingraslanden, droge heiden en stuifzanden, voorheen ook in agrarisch gebied. De soort overwintert in Afrika. Het aandeel van de Nederlandse populatie bedraagt minder dan 0,1% ten opzichte van zowel de Europese als de EU-populatie (geschat op 2 tot 3,5 miljoen broedparen).