KerninformatieA338 Grauwe Klauwier broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Grauwe Klauwier als broedvogel in Nederland. De Grauwe Klauwier is een soort van structuurrijke vegetaties in vooral halfopen landschappen. Voorbeelden zijn schrale cultuurlandschappen met een gevarieerd insectenleven, heidegebieden met opslag, maar ook duinen en hoogveengebieden. Het is een lange-afstandstrekker die pas laat in de loop van mei verschijnt en in september alweer op weg is naar de overwinteringsgebieden in zuidelijk Afrika. Omstandigheden op de trek en in de winter zijn van invloed op de overleving. De soort leeft uitsluitend van dierlijk voedsel, met name grote insecten (libellen, hommels, sprinkhanen) en ook gewervelden zoals kleine vogels en zoogdieren. Klauwieren staan bekend om hun luguber ogende praktijk om hun prooien op te spiesen en zo te bewaren, waarbij ze gebruik maken van stekelige struiken of prikkeldraad als voorraadkamer. Het internationaal belang van de Nederlandse populatie is gering, van de Europese populatie broedt