RapportBroedvogels in een deel van het Drents-Friese Wold, Vledderveld en Diever in 2022

Download
Broedvogels in een deel van het Drents-Friese Wold, Vledderveld en Diever in 2022
Omslag Broedvogels in een deel van het Drents-Friese Wold, Vledderveld en Diever in 2022

Voor de evaluatie van het beheer in natuurgebieden laat Staatsbosbeheer jaarlijks een deel van haar gebieden inventariseren. In het voorjaar van 2022 zijn de eigendommen van Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold, het Vledderveld en de landschapselementen in de omgeving van Diever, Vledder en Appelscha geïnventariseerd op broedvogels. Deze inventarisaties vinden plaats in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en landschap – SNL- waarin onder andere het monitoren van broedvogels in een zesjarige cyclus wordt vereist en waarvan de resultaten worden gerapporteerd aan de betreffenden provincie. Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde de inventarisatie uit als onderdeel van het consortium De Vlinderstichting, Sovon & EIS voor Staatsbosbeheer Nederland. Het veldwerk werd uitgevoerd door Klaas Jager, Martin Brandsma en Willem van Manen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/100