RapportInventarisatie weidevogelgebieden Zuidwest- en Noordoost-Overijssel 2022 en 10 weidevogelmeetnethokken

Omslag Inventarisatie weidevogelgebieden Zuidwest- en Noordoost-Overijssel 2022 en 10 weidevogelmeetnethokken

Een deel van de open gebieden in Overijssel zijn van belang voor de Nederlandse weidevogelpopulaties. Provincie Overijssel vindt het belangrijk om verspreiding en trends van deze soorten zo goed mogelijk te volgen en laat in het kader hiervan broedvogelinventarisaties uitvoeren in een meetnet van vaste proefvlakken en minder regelmatig in grotere gebieden. Hiervan is in het verleden verslag gedaan in Heinen (2009, 2012, 2013, 2015, 2017 , 2019), Bunskoek (2020) en Van Manen (2021 ). Om inzicht te krijgen in de effecten van weidevogelbeheer zijn sinds 2015 tien nieuwe proefvlakken aan het meetnet toegevoegd die jaarlijks worden geteld. In de helft van de gebieden zijn beheerovereenkomsten afgesloten en beheerinstrumenten ingezet (verder ‘beheergebieden’ genoemd) en in de andere vijf is dat niet het geval . In dit rapport worden de resultaten van deze tien meetnetgebieden in 2022 besproken en vergeleken met die in voorgaande jaren.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/102