RapportMonitoring van Wespendieven op de Veluwe in 2017-2022

Download
Monitoring van Wespendieven op de Veluwe in 2017-2022
Omslag Monitoring van Wespendieven op de Veluwe in 2017-2022

Voor een actueel beeld van de populatie heeft Sovon in opdracht van Provincie Gelderland in 2017-2022 drie deelgebieden van de Veluwe onderzocht op aantal en verspreiding van territoria en broedsucces van de Wespendief. In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten van deze inventarisatie en zijn deze vergeleken met beschikbare historische gegevens. Gegevens t/m 2019 zijn gepubliceerd in van Manen et al. (2020).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/103