RapportBroedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op het broedeiland Stern in de Eems in 2022

Omslag Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op het broedeiland Stern in de Eems in 2022

In de winter van 2017/18 werd in de Eems ter hoogte van Bierum (Gr.) een eiland van ongeveer 2 ha aangelegd en specifiek ingericht als broedlocatie voor sterns en plevieren. Het broedeiland ‘Stern’ is een compensatiemaatregel ter vermindering van het aantal toekomstige aanvaringsslachtoffers door nieuwe windturbines en hoogspanningslijnen in en rond de Eemshaven en voor verlies van broedgelegenheid in dat gebied. Sovon Vogelonderzoek Nederland startte in het voorjaar van 2018 in opdracht van de provincie Groningen met de monitoring van de aantallen broedvogels en metingen aan het broedsucces van sterns. Deze monitoring ging daarmee in 2022 het vijfde jaar in.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/03