RapportBroedvogels van het Hulshorsterzand in 2022

Download
Broedvogels van het Hulshorsterzand in 2022
Omslag Broedvogels van het Hulshorsterzand in 2022

In 2022 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten het meest oostelijke deel van het Leuvenumse Bos, het Hulshorsterzand (668,6 ha) op de Noordwest-Veluwe gekarteerd op broedvogels. Het Leuvenumse bos beslaat een totale oppervlakte van 2288,3 ha. Het gebied is voor de kartering opgedeeld in drie delen, waarbij het hele gebied over de periode 2021-2023 volledig gekarteerd wordt, met ieder jaar een deel van het gebied.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/111