RapportAkkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2021

Download
Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2021
Omslag Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2021

De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open akkerland. De landelijke beleidsmonitoring die door BIJ12 namens de provincies wordt uitgevoerd biedt hiervoor al een belangrijke basis. Aanvullende monitoring is nodig om de provinciale beleidsvragen in voldoende mate te kunnen beantwoorden. Daarom heeft de provincie Sovon Vogelonderzoek Nederland opdracht gegeven voor aanvullende monitoring met een looptijd van drie jaar, in de periode februari 2019 tot en met november 2021.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/50