LimosaNederlandse grote wateren vormen stopover van internationaal belang voor Dwergmeeuwen

Omslag Nederlandse grote wateren vormen stopover van internationaal belang voor Dwergmeeuwen

“12 april, 40 km uit de kust van IJmuiden, vele groepjes Dwergmeeuwen onder het vliegtuig, soms eenlingen dan weer groepen van meer dan 100, enkele strak doorvliegend naar noordoost, maar vaak ook foeragerende groepen langs stroomnaden”.

Tijdens veldwerk binnen het Nederlandse monitoringsprogramma van zeevogels op de Noordzee zijn waarnemingen zoals deze bepaald geen zeldzaamheid. In het voorjaar en de nazomer kun je soms grote aantallen Dwergmeeuwen zien op de Noordzee en in het IJsselmeergebied. Maar met name de enorme aantallen Dwergmeeuwen die in een korte periode in april in de Nederlandse wateren te vinden zijn, spreken tot de verbeelding. In dit artikel geven wij een overzicht van het belang van Nederland voor Dwergmeeuwen en gaan wij in op enkele van de kennislacunes die rond deze sierlijke meeuw bestaan.