RapportJaarverslag NESTKAST, broedseizoen 2019

Download
Jaarverslag NESTKAST, broedseizoen 2019
Omslag Jaarverslag NESTKAST, broedseizoen 2019

Dit is het elfde landelijke jaarverslag van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders). Dit is het netwerk waarin amateur-nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (Nederlands Instituut voor Ecologie, NIOO-KNAW), het Vogeltrekstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen en Holenduif. Naast de kengetallen voor de broedresultaten van nestkastbroeders zijn er in dit verslag ook bijdrages over opmerkelijke zaken die zich op en rond de nestkasten in 2019 voordeden.

Uitgever
Landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders / Sovon