RapportJaarverslag NESTKAST, broedseizoen 2017

Download
Jaarverslag NESTKAST, broedseizoen 2017
Omslag Jaarverslag NESTKAST, broedseizoen 2017

Dit is het negende landelijke jaarverslag van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders). Dit is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie), het Vogeltrekstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen. Naast de kengetallen voor de legsels van nestkastbroeders zijn er in dit verslag ook bijdrages over opmerkelijke zaken die zich op en rond nestkasten voordeden. Broedseizoen 2017, de lente kwam vroeg op gang en was vooral warm met een paar koude, koele weken eind april, resulterend in zeer vroege eileg maar door lage voedselbeschikbaarheid een laag nestsucces van de vroege broeders! Dit werd gecompenseerd met een hoog vervolglegselpercentage met een hoog nestsucces.

Uitgever
Landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders / Sovon