RapportJaarverslag NESTKAST, broedseizoen 2010

Download
Jaarverslag NESTKAST, broedseizoen 2010
Omslag Jaarverslag NESTKAST, broedseizoen 2010

Voor u ligt het tweede landelijke verslag van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders). Dit is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie), het Vogeltrekstation (VT) en SOVON Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen.

Uitgever
Landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders / Sovon