RapportLiving Planet Report: kiezen voor natuurherstel

Download
Living Planet Report: kiezen voor natuurherstel
Omslag Living Planet Report: kiezen voor natuurherstel

Hoe mooi zou het zijn als toekomstige generaties kunnen genieten van een Nederlands landschap dat leeft, bloeit en zoemt en dat elk kind het geluid van de veldleeuwerik ooit heeft gehoord. De boodschap die echter doorklinkt bij het lezen van dit rapport is dat het niet goed gaat met natuur in Nederland. We staan flink in het rood. Bijzondere soorten als de eikelmuis dreigen uit ons landschap te verdwijnen en zelfs algemene soorten als het konijn en de egel nemen sterk af in aantallen. Sommige belangrijke leefgebieden voor dieren en planten staan zelfs op instorten als we niets doen. De landbouw drukt onverminderd op ons natuurlijk kapitaal. Te veel mest, gifstoffen, bodemberoering en waterpeilverlagingen tasten onze natuur binnen en buiten beschermde gebieden aan. Als we het tij willen keren, en ook in de toekomst een landschap willen dat bruist van het leven, dan moet deze sector in ieder geval meedoen.