Rapport7 jaar vogels tellen in Agrarisch Collectief Waadrâne

Download
7 jaar vogels tellen in Agrarisch Collectief Waadrâne
Omslag 7 jaar vogels tellen in Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne heeft als eerste agrarisch collectief in Fryslân het akkervogelbeheer op de kaart gezet. Vanaf 2016 was er een sterke groei van het akkerbeheer, en dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers kon een goed beeld van de stand van broed- en wintervogels worden verkregen. In dit rapport worden de resultaten van al die broed- en wintervogeltellingen gepresenteerd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/27