RapportZomerganzen in de provincie Groningen in 2020 en 2021

Download
Zomerganzen in de provincie Groningen in 2020 en 2021
Omslag Zomerganzen in de provincie Groningen in 2020 en 2021

In dit rapport wordt verslag gedaan van de aanpak en de resultaten van de steekproeftelling in Groningen in 2020 en de integrale telling in 2021. De resultaten worden vergeleken met eerdere tellingen in juli 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (zie de Boer & Koffijberg 2015, 2016, 2017, 2018, 2020). Naast dit rapport is aan de opdrachtgever een GISbestand geleverd waarin alle in juli 2020 en juli 2021 getelde ganzen met de exacte locatie zijn opgenomen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2021/53