RapportActualiseren lijst Groninger soorten

Download
Actualiseren lijst Groninger soorten
Omslag Actualiseren lijst Groninger soorten

De provincie Groningen wil het belang van de provincie voor vogels in beeld brengen en heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland (hierna Sovon) verzocht hiervan op basis van beschikbare informatie een overzicht te genereren. In dit rapport wordt informatie uit verschillende telprojecten bijeengebracht over het voorkomen van zowel broed-, als winter- en trekvogels in de provincie Groningen, in vergelijking met dat elders in Nederland en met de grootte van de internationale flyway-populaties van de betrokken soorten. Het rapport is een update van het rapport (Schekkerman et al. 2015) dat in 2015 door Sovon aan de provincie geleverd is, met het verschil dat destijds enkel trekvogels zijn beoordeeld.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/20