ArtikelMUS-telling in Zuidwolde (2007-2022)

Download
MUS-telling in Zuidwolde (2007-2022)
Omslag MUS-telling in Zuidwolde (2007-2022)

In het voorjaar van 2007 is gestart met een Meetnet Urbane Soorten-telling in het dorp Zuidwolde, direct ten noorden van de woonwijk Beijum in Groningen. Redenen om de toentertijd nieuw geïntroduceerde MUS-telling van Sovon te starten, waren vooral nieuwsgierigheid naar de soortenrijkdom en de soortenveranderingen in een dorp gelegen aan de stadsrand van Groningen, op de klei ten noordoosten van die stad. Bijkomend voordeel is dat het dorp zich op loop-/fietsafstand van mijn huis bevindt. In de vroege ochtenduurtjes is dat niet onbelangrijk.

Source
De Grauwe Gors
Year
50