Rapport50 jaar reproductie van de steenuil in Nederland

Download
50 jaar reproductie van de steenuil in Nederland
Omslag 50 jaar reproductie  van de steenuil in Nederland

De steenuil is een karakteristieke soort van het kleinschalig, halfopen agrarische landschap. Steenuilen zijn gevoelig voor de intensivering en schaalvergroting van het agrarisch gebruik van hun leefgebied, waardoor nestgelegenheid in knotbomen, hoogstamfruitbomen en gebouwen verdwijnt en het voedselaanbod afneemt en verschraalt. De aantalsontwikkeling laat in de afgelopen 50 jaar als gevolg daarvan aanvankelijk een duidelijk negatieve trend zien, maar de populatie lijkt zich inmiddels met name op de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland te stabiliseren en laat hier en daar zelfs weer een stijgende lijn zien. Omdat de populatie-omvang van de steenuil voornamelijk gestuurd wordt door reproductie is het belangrijk om daar door de tijd heen een goed zicht op te hebben. In de Digitale Nestkaart van Sovon Vogelonderzoek Nederland, onderdeel van het Meetnet Nestkaarten, zijn vanaf 1971 gegevens (nestkaarten) beschikbaar over het broedsucces van de steenuil. Voorliggend rapport is de weerslag van de analyse van de reproductie in de afgelopen 50 jaar.

Uitgever
STONE, Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)