HandleidingDe Kerkuil; een handleiding voor beschermers

Download
De Kerkuil; een handleiding voor beschermers
Omslag De Kerkuil; een handleiding voor beschermers

Deze handleiding dient meerdere doelen: (1) Een handvat voor eenvoudig veldonderzoek en een basis voor het beschermingswerk voor de kerkuil. (2) Standaardisatie van de veldmethoden, zoals controle nesten, ringen en biometrie. (3) Duidelijke richtlijnen voor ontheffingsaanvragen (kennisdocument) waarin de kerkuil beschermers een belangrijke taak hebben voor o.a het vaststellen van de aanwezigheid van een kerkuil in een gebouw. (4) Het determineren van prooiresten in het nest en voedselonderzoek (menu van de kerkuil en een bijdrage voor de verspreiding van kleine zoogdieren).

Uitgever
Uitgave SKWN, Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland (Leeuwarden)