RapportProvinciale factsheets Fazant

Download
Provinciale factsheets Fazant
Omslag Provinciale factsheets Fazant

Deze factsheets beschrijven de staat van instandhouding van de Fazant op provinciaal niveau. De Fazant is een volbloed standvogel. Oorspronkelijk werd de soort gekweekt en uitgezet ten behoeve van de jacht, echter vanaf het seizoen 1992/1993 is er een uitzet- en bijvoerverbod van kracht. Er zijn echter wel aanwijzingen dat het uitzetten lokaal gecontinueerd is. Fazanten komen hoofzakelijk voor in kleinschalig of door dijken doorsneden akkerland, verdrogende moerassen, bosranden en ruderale terreinen. Volwassen vogels eten vooral plantaardig voedsel, jonge vogels hebben daarentegen eitwitrijk voedsel nodig in de vorm van insecten. De hoogste relatieve dichtheid aan broedvogels bevindt zich in Zuidwest-Nederland, zowel in de duinen als het landelijk gebied. Daarnaast zijn lokaal hoge dichtheden aanwezig op de Waddeneilanden, in de Drents-Groningse Veenkoloniƫn, de Achterhoek, het rivierengebied en plaatselijk in Noord- en Midden-Limburg. Als uitgesproken standvogel is de verspreiding in de winter grotendeels gelijk als die tijdens de broedtijd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)