RapportBroedvogels in Nederland in 2022

Download
Broedvogels in Nederland in 2022
Omslag Broedvogels in Nederland in 2022

Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het Meetnet Broedvogels in 2022. De organisatie is in handen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking). Deze rapportage is samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Een grote groep tellers, voornamelijk vrijwilligers, is in ons land betrokken bij broedvogelmonitoring. Dankzij hun inzet is het mogelijk om gefundeerde landelijke en regionale uitspraken te doen over het wel en wee van nagenoeg alle Nederlandse broedvogelsoorten. Een overzicht van de tellers en contactpersonen betrokken bij het onderzoek in 2022 is opgenomen in bijlage 1. In hoofdstuk 2 (tabel 2.2 en 2.3) worden de soortgerichte werkgroepen, de provincies en overige samenwerkingspartners genoemd. Ook de terreinbeherende instanties, in het bijzonder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, en de agrarische collectieven vervullen hierbij een belangrijke rol.

English: This report presents an overview of the breeding population trends of 199 species, both common, rare and colonial breeding birds, in The Netherlands up to and including 2022. The main aim of the national monitoring is to provide input for international directives, treaties and headline indicators, as well as national conservation and management programs. Most of the data were collected by volunteers throughout the country. Territory mapping is the basic field work method, supplemented with point counts in urban areas and farmland. Among the species that are doing well are some that only rather recently established themselves in the Netherlands, such as Middle Spotted Woodpecker** and Cetti’s Warbler. Other species with relatively good numbers were Eurasian Bittern and Red-necked Grebe. Many farmland birds species continued to decline in 2022; Black-tailed Godwit, Ruff, Curlew, Redshank, Oystercatcher and Eurasian Tree Sparrow all reached their lowest population level since the start of the counts in 1984. On the long term (from 1990 onwards), 43% of the species showed a downward trend, while there was an increase in 51% of the species. The remaining 6% of species were stable or uncertain. On the short term, from 2011 to 2022, 26% of the species showed a decrease and 47% an increase. 17% remained stable and the short term-trend of 10% of the species was uncertain. Most woodland birds are increasing, they are profiting from forest maturation and more natural management of forests. Most marshland species have increased as well, continuing their comeback from the ‘70s and ‘80s winter droughts in the Sahel and profiting from marshland rehabilitation.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/40