RapportLiteratuurstudie naar de effecten van legselbehandeling op ganzenpopulaties

Download
Literatuurstudie naar de effecten van legselbehandeling op ganzenpopulaties
Omslag Literatuurstudie naar de effecten van legselbehandeling op ganzenpopulaties

Deze notitie is opgesteld in opdracht van de Faunabeheerseenheid Noord-Holland en heeft tot doel een overzicht te geven van de effecten van legselbehandeling op de ontwikkeling van ganzenpopulaties en hun broedsucces. Legselbehandeling wordt in veel provincies in Nederland met ontheffing toegepast om conflicten met de landbouw beheersbaar te houden (lees: ganzenpopulaties lokaal te beperken), in de omgeving van Schiphol tevens vanuit oogpunt van vliegveiligheid. Bij deze maatregel worden nesten in broedgebieden in de incubatieperiode opgespoord en worden de eieren bij voorkeur geprikt of met olie behandeld, zodat het legsel niet uitkomt maar de gans de hele incubatieperiode op het nest blijft zitten en niet wordt gestimuleerd een vervolglegsel te beginnen. De maatregel raakte vooral rond 2005 in zwang en wordt tegenwoordig op grote schaal toegepast. Ze wordt uitgevoerd door zowel medewerkers van terreinbeheerders, leden van wildbeheereenheden als agrariƫrs uit de betreffende regio. Voor zover bekend is er geen landelijk protocol waar naar wordt gehandeld, ofschoon in andere landen goede voorbeelden bekend zijn, bijv. in Vlaanderen en in Canada.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/44