RapportBeleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2022: samenvatting van de verrichte werkzaamheden

Omslag Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2022:  samenvatting van de verrichte werkzaamheden

In dit rapport zijn de in 2022 verrichte werkzaamheden ten behoeve van de landelijke beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb samengevat. Bij deze monitoring wordt voortgeborduurd op de monitoring in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. De beleidsmonitoring richt zich op de ontwikkeling van aan boerenland gebonden vogelsoorten in gebieden met ANLb, gespiegeld aan ‘referentiegebieden’ (controlegebieden) zonder ANLb-invloed. De monitoring is ingericht op basis van twee meetdoelen: 1. het volgen van de ontwikkeling in aantal en/of verspreiding van vogels (ANLb-doelsoorten) in gebieden met ANLb 2. het meten van het verschil in ontwikkeling in aantal en/of verspreiding van vogels (ANLbdoelsoorten) tussen gebieden met en zonder ANLb.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/15