RapportBroedvogels en broedsucces op broedponton Sternstee (Lauwersoog) in 2023

Download
Broedvogels en broedsucces op broedponton Sternstee (Lauwersoog) in 2023
Omslag Broedvogels en broedsucces op   broedponton Sternstee (Lauwersoog) in 2023

Sternstee is een voormalige dekschuit die is omgebouwd tot broedponton en gelegen is in de havenmonding van Lauwersoog. In 2021 is deze broedlocatie voor het eerst in gebruikt genomen, met als doel broedgelegenheid te bieden voor een aantal soorten met in de Waddenzee een overwegend slecht broedsucces, namelijk Visdief, Noordse Stern en Scholekster. Daarnaast werd de voormalige broedlocatie van Visdieven, het dak van het havenkantoor, in 2021 ongeschikt gemaakt in verband met de aanstaande sloop van dit gebouw. Sternstee kon deze lokale kolonie een nieuwe plek bieden. In 2021 en 2022 is het aantal broedvogels en het broedsucces op Sternstee gemeten en zijn er Visdieven gekleurringd. In 2023 is dit werk voortgezet.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/84