RapportVogeltellingen in de Van Pallandtpolder en de Martina Corneliapolder in 2023

Download
Vogeltellingen in de Van Pallandtpolder en de Martina Corneliapolder in 2023
Omslag Vogeltellingen in de Van Pallandtpolder en de Martina Corneliapolder in 2023

In 2023 is de Van Pallandtpolder voor de derde keer gekarteerd op broedvogels. Tevens is in 2023, net als in 2022, de daarnaast gelegen Martina Corneliapolder geteld als referentiegebied. In beide gebieden zijn in de periode augustus 2022 t/m april 2023 ook maandelijks tellingen uitgevoerd van overwinterende vogels. De vogeltellingen zijn uitgevoerd om de ontwikkelingen in de aantallen broedvogels en overwinterende vogels nauwgezet te kunnen volgen, zodat de invloed van het nieuwe beheer in de Van Pallandtpolder kan worden vastgesteld. Bij voortgang van het project zullen deze tellingen de komende jaren worden voortgezet.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/92