RapportMonitoring van op daken broedende meeuwen in Nederland

Download
Monitoring van op daken broedende meeuwen in Nederland
Omslag Monitoring van op daken broedende meeuwen in Nederland

Met behulp van een extra telinspanning van vrijwilligers en het analyseren van beschikbare luchtfoto’s zijn we in staat geweest een betere inschatting te maken van het aandeel Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen dat op dit moment op daken broedt, afgezet tegen de gehele Nederlandse broedpopulatie.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023-96