RapportRapportage landelijke slaapplaatstelling van Kemphaan (Calidris pugnax) in 2023

Download
Rapportage landelijke slaapplaatstelling van Kemphaan (Calidris pugnax) in 2023
Omslag Rapportage landelijke slaapplaatstelling van Kemphaan (Calidris pugnax) in 2023

In deze rapportage staat een toelichting op de landelijke Kemphaantelling uitgevoerd in het voorjaar van 2023. Het doel van deze slaapplaatstellingen is om het aantal doortrekkende Kemphanen te monitoren in het kader van Natura 2000-doelstellingen. De tellingen werden georganiseerd door Sovon in opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, stichting Wageningen University & Research WOT N&M en BIJ12. Deze telling is nodig om een goed beeld te krijgen van het maximum aantal Kemphanen dat op één moment gebruik maakt van Natura 2000-gebieden in Nederland. De landelijke Kemphaantellingen is onderdeel van een reeks en wordt eens in de vier jaar gehouden, voor het laatst in 2019.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/104