RapportBroedvogels van het Kadoelermeer, Ganzendiep, Groote Buitenlanden en Zwarte Meer in 2023

Omslag Broedvogels van het Kadoelermeer, Ganzendiep, Groote Buitenlanden en Zwarte Meer in 2023

In 2023 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten het Kadoelermeer, Groote Buitenlanden, Ganzendiep en het Zwarte Meer in de provincies Flevoland en Overijssel gekarteerd op broedvogels. De inventarisatie heeft als voornaamste doel om middels de ontwikkelingen van de broedvogelpopulatie te toetsen of het gekozen beheer richting het beoogde resultaat gaat.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/94