RapportWatervogels in Nederland in 2021/2022

Download
Watervogels in Nederland in 2021/2022
Omslag Watervogels in Nederland in 2021/2022

In dit rapport wordt over watervogel- en slaapplaatstellingen gerapporteerd die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2021 tot en met juni 2022. Deze tellingen zijn onderdeel van het Meetnet Watervogels,

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2024/22