ArtikelWild zoogdier besmet met het hoogpathogene H5N1-vogelgriepvirus

Download
Wild zoogdier besmet met het hoogpathogene H5N1-vogelgriepvirus
Omslag Wild zoogdier besmet met het hoogpathogene  H5N1-vogelgriepvirus

Het hoogpathogene H5N1-vogelgriepvirus treft ook steeds vaker wilde zoogdieren. In Nederland is het virus aangetoond bij meer dan veertig zieke of dode individuen. Ze behoren tot zeven verschillende zoogdiersoorten. Tot nu toe zijn er in Nederland aanwijzingen voor enkele aanpassingen van het virus in de geïnfecteerde wilde zoogdieren maar zijn er nog geen aanwijzingen voor overdracht tussen wilde zoogdieren onderling. Het is van belang het optreden van dergelijke infecties nauwlettend te monitoren en waar mogelijk te voorkomen.

Source
De Levende Natuur
Year
2024
Number
2