RapportBroedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2023

Download
Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2023
Omslag Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2023

In 2023 is voor de vijfde maal sinds eind jaren negentig een grootschalige broedvogelkartering uitgevoerd in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (ca. 3.684 ha). Het doel was om de huidige verspreiding van alle verschillende broedvogelsoorten in kaart te brengen en hun aantalsontwikkelingen te schetsen aan de hand van eerdere broedvogelkarteringen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/100