ArtikelDe broedseizoenen 2019-‘21 van de Purperreiger in Nederland: naar de duizend!

Download
De broedseizoenen 2019-‘21 van de Purperreiger in Nederland: naar de duizend!
Omslag De broedseizoenen 2019-‘21 van de Purperreiger in Nederland: naar de duizend!

Dit verslag is het 28ste van een reeks van verslagen waarvan de eerste in 1983 in het Vogeljaar is gepubliceerd. In de loop der jaren is ook het vervolg van tijd tot tijd in het Vogeljaar gerapporteerd. Hoe geweldig dat ik de broedgevallen van deze vogelsoort al 40 jaar mag volgen! De inhoud van dit verslag is grotendeels eerder gepubliceerd in het bijzondere laatste Vogeljaar (2022)! Alleen heeft deze website-publicatie dezelfde opbouw als de gebruikelijke Vogelaar-verslagen en staat ze uitgebreider stil bij de verschillende broedgebieden dan genoemd artikel in het laatste Vogeljaar. Dit verslag bespreekt de broedseizoenen 2019, 2020 en 2021 van de purperreigerkolonies in Nederland. Tabel 1 geeft het overzicht van de Nederlandse gebieden met kolonies over deze drie broedseizoenen. Ter vergelijking is de tabel aangevuld met de gegevens van 2017-’18. Broedgegevens die voor zich spreken en waarvan geen bijzonderheden zijn te vermelden, komen in de tekst niet aan de orde.