ArtikelDe broedseizoenen 2022-‘23 van de Purperreiger in Nederland: ruim boven de duizend!

Omslag De broedseizoenen 2022-‘23 van de Purperreiger in Nederland: ruim boven de duizend!

Dit verslag is het 29ste van een reeks van verslagen waarvan de eerste in 1983 in het Vogel- jaar is gepubliceerd. In de loop der jaren is ook het vervolg van tijd tot tijd in het Vogeljaar gerapporteerd. Het Vogeljaar moest helaas stoppen. Het laatste Vogeljaarverslag verscheen in 2022 en gaat met name in op de broedseizoenen van 2019, 2020 en 2021. Gelukkig kon het publiceren van jaarverslagen gecontinueerd worden via Sovon. Het eerste Sovonverslag (verslag 28) verscheen in september 2023 en gaat specifieker in op de drie broedseizoenen 2019, 2020 en 2021. Deze (tweede) publicatie bespreekt de broedseizoenen 2022 en 2023 van de purperreigerkolonies in Nederland. Tabel 1 geeft het overzicht van de Nederlandse gebieden met kolonies over deze twee broedseizoenen. Ter vergelijking is de tabel aangevuld met de gegevens van 2019-’21. Broedgegevens die voor zich spreken en waarvan geen bijzonderheden zijn te vermelden komen in de tekst niet aan de orde.