RapportBroedvogels van de Klutenplas in 2023: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut

Omslag Broedvogels van de Klutenplas in 2023: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut

Sinds 2007 worden de broedvogels van de Klutenplas (Gr.) jaarlijks door Sovon Vogelonderzoek Nederland geïnventariseerd en van enkele soorten ook het broedsucces gemeten. In 2023 zijn zes bezoekrondes gebracht om territoria van broedvogels in kaart te brengen. Naast deze rondes zijn er aanvullende bezoeken gebracht voor het meten van broedsucces van Kluut, Kokmeeuw, Scholekster en Visdief en het zenderen van Kluten. In totaal zijn er van april t/m juli 15 bezoeken gebracht aan de Klutenplas. Predatie van legsels en een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep drukten een zware stempel op het broedseizoen 2023.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2024/02