{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel

Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Eiderjabroedenparen175190208114108272 19900~
Common Ringed Ploverjabroedenparen?13171188 19900~
Eurasian Bitternjabroedenparen210110 19900--
Eurasian Spoonbilljabroedenparen526581505444496445 1990+++
European Stonechatjabroedenparen?????? 19900+
Hen Harrierjabroedenparen433343 1990---
Lesser Black-backed Gulljabroedenparen???7996?? 1990+-
Little Ternjabroedenparen0524104569 1990~~
Northern Wheatearjabroedenparen4851?426378 1990-+
Pied Avocetjabroedenparen?124?538586 1990---
Short-eared Owljabroedenparen000110 1990--~
Western Marsh Harrierjabroedenparen232229??? 19900~