{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel

Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Eiderjabroedenparen190[208]114108[272][307] 1990+~
Common Ringed Ploverjabroedenparen13[17][11][8][8]? 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen[1]011[0][1] 1990~~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen581505444496445332 1990++0
European Stonechatjabroedenparen?????? 1990+~
Hen Harrierjabroedenparen333433 1990---
Lesser Black-backed Gulljabroedenparen??7996??? 1990+~
Little Ternjabroedenparen52410456945 1990~+
Northern Wheatearjabroedenparen[51]?42[63][78]? 1990-+
Pied Avocetjabroedenparen[124]?53[85][86]? 1991---
Short-eared Owljabroedenparen[0]01[1]0[0] 1990--~
Western Marsh Harrierjabroedenparen[22][29]??2826 19900~