{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Bitternjabroedenparen[1][5][10][11]21[15] 1990+++
Sedge Warblerjabroedenparen????[435][370] 19940+
Spotted Crakejabroedenparen[23][25]29[25][15][20] 1990++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.89510901849131513931151 1980++++
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.14435112524 2000~~
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.14441247119173513801036 2000+~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.1941193919691032875473 2000---
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.192511492166123312101459 1980++~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.???74532590463346 1993++++
Mallardneefoeragerenseiz. gem.594657676626608705 2000--
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.1883243595146385610 2000~~
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.246358444224 2000+~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.264320266247303292 2000+++
Tundra Bean Goosejafoeragerenseiz. gem.20784483618201 19800~
Tundra Bean Gooseneeslapenseiz. max.????62706650 2011-
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.000000 1980----