{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Eurasian Bitternjabroedenparen315101121 19900~
Sedge Warblerjabroedenparen?????435 1990~
Spotted Crakejabroedenparen322325292515 1990++++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.17538891090185113061393 1980+++
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.56134341025 2000~~
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.9421312113910996601374 2000++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.19242081211221241154861 2000--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.196219841204221212701209 1980++~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.????745324169 1993++
Mallardneefoeragerenseiz. gem.531569643653610604 2000--
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.8651808210560125384 2000~~
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.252361564242 2000++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.212265325266246304 2000+++
Tundra Bean Goosejafoeragerenseiz. gem.9620784503618 1980~~
Tundra Bean Gooseneeslapenseiz. max.????28923155 2011-
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.?00000 1980---