{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Arkemheen

Natura 2000-gebied Arkemheen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.1462233106599125161222 2000~~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.131873914287210 20010~
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.1147081539780 2001----
Eurasian Curlewneefoeragerenseiz. gem.37315234059110244 2001~~
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.759864287050773960038070 2000++++
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.3077130612666182111551 2000~~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.547760315846 2001+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.413727651806223834712829 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.207412601427191021181299 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.1236071737973555099617381 2000+0
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.100000 1980----