{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Arkemheen

Natura 2000-gebied Arkemheen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.1834146223310669912516 2000~~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.94131873914287 2001~~
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.9811470815397 2001----
Eurasian Curlewneefoeragerenseiz. gem.41637315233959110 2001~~
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.540375986428705077396003 2000++++
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.26893077130612686182111 2000+~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.535477603158 2001+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.302741372765180622383471 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.228620741260142219102118 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.11961123607173799055509961 2000+~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.410000 1980----