{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied IJsselmeer

Natura 2000-gebied IJsselmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Common Ringed Ploverjabroedenparen[6][7][5]?[7]? 19900~
Common Ternjabroedenparen2861234384111281127615 19900--
Eurasian Bitternjabroedenparen[6]?11?[10][8] 19900~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen858896109115106 1990~~
Great Cormorantjabroedenparen418041952785296125141940 1990+~
Ruffjabroedenparen[0][0][0][0][0][0] 1990-~
Savi's Warblerjabroedenparen??[50]??? 1990~~
Sedge Warblerjabroedenparen??[1043]??? 19900+
Spotted Crakejabroedenparen[0][0][4]?[0]? 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen??[8]??? 1990--Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.28731084190915721063465 19940-
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.104068928091288779982975940164556 1996++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.694468117015556750646234 198000
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.161217966146123 199500
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.1128127083217621231931 19950-
Black Ternjaslapenseiz. max.55001600010000700010350 2004----
Caspian Ternjaslapenseiz. max.849761104151122 1980++
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.242409240259415443 1980-0
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.972731417372272255 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.520707806334273815 1980-~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.474259465370457661 1995+++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.221338163148214647745569 198000
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.1535121876582559680 1995++~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.387883624459574434704121 1993++-
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.9410292114142139 1995++++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.431215412634627798 19950+
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.533128893166446261009573 1980+0
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.17703262877105026302434 1995++++
European Golden Ploverjaslapenseiz. max.798022002682565001566510960 1995+++
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.127173175188232224 1980-++
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.749622123575712451125 1995++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.974686839218611481855644 1980+~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.1156620803220691776415360? 200800
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.174617531221141718961414 19800~
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.2156091441767811882808217271 19800~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.595112738420345614 1994--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.306422281455842414133445115203 1993++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.405638874180403636164220 1994+++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.368533406345380144657253 1994++~
Little Gulljafoeragerenseiz. gem.??????
Mallardjafoeragerenseiz. gem.1140898914930978774 1995---
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.5401126675498378250 1980+-
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.144612141471104317962119 1980+0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.168228581656111432918 1995++
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.1227934377159138 1995++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.17471212183865 19950~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.964582252440 1995+~
Pink-footed Goosejafoeragerenseiz. gem.000001 1994-~
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.??????
Red-breasted Merganserneefoeragerenseiz. gem.9424658418 1980-~
Ruffjafoeragerenseiz. max.5532166120345510 1993~~
Ruffjaslapenseiz. max.267119771357140312462912 1994----
Smewjafoeragerenseiz. gem.1239228122211 1980-~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.940987917857543663718867 1980--
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.189831199118448163462400789032008~~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.14367047852 1980++~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.?46486102437344 1993+~