{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied IJsselmeer

Natura 2000-gebied IJsselmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Ringed Ploverjabroedenparen?3675? 19900~
Common Ternjabroedenparen38312515286123438411172 1990+-
Eurasian Bitternjabroedenparen?56?11? 19900~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen8876858896109 1990~~
Great Cormorantjabroedenparen300645874180419527852961 1990++~
Ruffjabroedenparen?00000 1990~~
Savi's Warblerjabroedenparen??????19900~
Sedge Warblerjabroedenparen?????? 19900+
Spotted Crakejabroedenparen44004? 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen76??8? 1990--Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.261023282873108419091572 1994+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.1112971722841080299145712945496806 1996++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.571153046944681170155567 1980++
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.201991612179661 199500
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.19152049122813759162023 19950-
Black Ternjaslapenseiz. max.190006500550016000100007000 2004--
Caspian Ternjaslapenseiz. max.49101849761104 1980+~
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.439473242409240259 1980-~
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.247365972731417372 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.881172520707806334 1980-~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.318231474259465370 1995++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.628829532213381631482146 198000
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.10278181535121876582 1995++~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.10250100323917925355737307 1993++~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.64779410292114 1995+++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.406448431215412634 19950+
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.398431775331288931664462 19800-
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.2021827177032628771050 1995+++
European Golden Ploverjaslapenseiz. max.10580415079802200268256500 1995++~
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.114109127173175188 1980-+
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.8967237496221235757 1995++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.851865829746868392186114 1980+~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.?1250913315232122559220414 2008+0
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.109011941746175312211417 1980-~
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.22652165052156091441767811882 19800~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.656558595112738420 1994--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.45001?31135231725633842866 1993++++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.282732864056388741804036 1994+++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??????
Little Gulljafoeragerenseiz. gem.??????
Mallardjafoeragerenseiz. gem.9388951140898914930 1995----
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.6347985401126675498 1980+~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.227914121446121414711043 1980+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.147011981682285816561 1995~~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.107371227934377 1995++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.82831747121218 1995~~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.272996458225 1995+~
Pink-footed Goosejafoeragerenseiz. gem.100000 1994----
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.???55?
Red-breasted Merganserneefoeragerenseiz. gem.7549424658 1980-~
Ruffjafoeragerenseiz. max.4961525532166120 1993-~
Ruffjaslapenseiz. max.189220802855206014111429 1994----
Smewjafoeragerenseiz. gem.1947123922812 1980~~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.1099070569409879178575436 1980--
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.??????
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.13311436704 1980+~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.???4735986 19930~