{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied IJsselmeer

Natura 2000-gebied IJsselmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Ringed Ploverjabroedenparen3[6][7][5]?[7] 19900~
Common Ternjabroedenparen25152861234384111721127 1990+--
Eurasian Bitternjabroedenparen5[6]?11?[10] 19900~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen76858896109115 1990~~
Great Cormorantjabroedenparen458741804195278529612514 1990+~
Ruffjabroedenparen0[0][0][0][0][0] 1990-~
Savi's Warblerjabroedenparen???[50]??19900~
Sedge Warblerjabroedenparen???[1043]?? 19900+
Spotted Crakejabroedenparen4[0][0][4]?[0] 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen6??[8]?? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.232828731084190915721063 1994+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.1790311033789419312924310088276316 1996++0
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.530469446811701555675064 198000
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.99161217966146 199500
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.19251132127683118161274 19950-
Black Ternjaslapenseiz. max.650055001600010000700010 2004----
Caspian Ternjaslapenseiz. max.101849761104151 1980++
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.473242409240259415 1980-0
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.365972731417372272 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.172520707806334273 1980-~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.231474259465370457 1995++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.295322133816314821464774 198000
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.8181535121876582559 1995++~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.965738928550449355983382 1993++~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.779410292114142 1995++++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.448431215412634627 19950+
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.317753312889316644626100 19800~
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.8271770326287710502630 1995++++
European Golden Ploverjaslapenseiz. max.41507980220026825650015665 1995+++
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.109127173175188232 1980-+
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.72374962212357571245 1995++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.658297468683921861148185 1980+~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.122401304723038249881993417400 2008~~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.119417461753122114171896 19800~
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.1650521560914417678118828082 19800~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.558595112738420333 1994--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.?3190223122561813912932621 1993+++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.328640563887418040363611 1994+++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.354836853340634538014465 1994++~
Little Gulljafoeragerenseiz. gem.??????
Mallardjafoeragerenseiz. gem.8951140898914930978 1995---
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.7985401126675498378 1980+~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.141314461214147110431794 1980+0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.119816822858165611143 1995~~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.371227934377159 1995++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.83174712121838 1995~~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.299645822524 1995+~
Pink-footed Goosejafoeragerenseiz. gem.000000 1994----
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.??????
Red-breasted Merganserneefoeragerenseiz. gem.54942465841 1980-~
Ruffjafoeragerenseiz. max.1525532166120345 1993~~
Ruffjaslapenseiz. max.198826611981135214451241 1994----
Smewjafoeragerenseiz. gem.4712392281222 1980~~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.705694098791785754366371 1980--
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.??296391969120430278172009++
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.1143670472 1980++~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.??46495104448 1993+~