{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Ternjabroedenparen91519801825103014222336 1990+++
Great Cormorantjabroedenparen27533038016014022 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.174111081291133211851194 1995++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.213902252519695244471388920722 20100
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.207324322804309021262497 19800~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.852144316619196 1995+++
Black Ternjaslapenseiz. max.400047504500900050008000 2000~++
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.42212662522 1980----
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.559270436430 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.767454705643522760843416 19800~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.9088124161425413204107638910 1980++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.434348628983 1995++++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.725311748131331192058475984 1980+0
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.442370552805531436 1995++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.234533102496211811131073 1980+--
Great Cormorantjaslapenseiz. max.433444238405521263 2007~~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.463580317341321183 1980-~
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.2551937122385044413 1980~++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.299214348184332256 1980++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.15231388134815691398964 1994++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.????1466? 2009--
Little Gulljafoeragerenseiz. gem.??????
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.289202216251103125 19800~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.673634654764590324 198000
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.2337348397276244 1995++++
Red-crested Pochardjafoeragerenseiz. gem.44252133196 1995+++
Smewjafoeragerenseiz. gem.51796213105 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.11659112089186904351658456 1980--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.11224212318 1988~~