{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Ternjabroedenparen4759151980182510571422 1990++
Great Cormorantjabroedenparen240275330380160140 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.100117411108129113321185 1995+++
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.103802106322138193452397213617 20100
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.232120732432280430902126 19800~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.698521443166191 1995+++
Black Ternjaslapenseiz. max.180040004750450090005000 2000~++
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.42422126625 1980----
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.685592704364 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.634476745470564352276084 19800~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.10407908812416142541320410763 1980++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.424343486289 1995++++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.1028272531174813133119205847 1980+0
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.570442370552805531 1995++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.360723453310249621181113 1980+-
Great Cormorantjaslapenseiz. max.501438440243417515 2007~~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.416463580317341321 19800+
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.3662551937122385044 1980~++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.280299214348184332 1980++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.103915231388134815691398 1994+++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.562????1116 2009-
Little Gulljafoeragerenseiz. gem.??????
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.541289202216251103 19800~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.618673634654764590 1980++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.282337348397276 1995++++
Red-crested Pochardjafoeragerenseiz. gem.394425213319 1995++++
Smewjafoeragerenseiz. gem.105179621310 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.116681165911208918690435165 1980--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.28112242123 1988~~