{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Ternjabroedenparen012091614980 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.0?6010 1980~~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.25915784332138 19800~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.159727632513202228392671 1980++~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.138522874197333528991440 1980+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.155389280363573438 1980++~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.10911876108151150 1980+~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.205245232162287296 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.1817401603 1980~~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.66110319274751056516 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??200020001000500 2013~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.2636157927641324932 1980++++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.220150212 1980--~
Smewjafoeragerenseiz. gem.926575 19800~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.165515032515197834452352 1980++~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.344001 1980-~