{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Aalscholverjabroedenparen656653640525395228 1990----
Lepelaarjabroedenparen000000 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.154152369240168112 1980++~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.370409704799825884 1995++
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.688891145216?? 2011~
Gruttojafoeragerenseiz. gem.567402 1996--~
Gruttojaslapenseiz. max.9535011010045 2011~
Kluutjafoeragerenseiz. gem.184014 1995-++
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.369398387344262445 1995++
Kuifeendjaslapenseiz. max.266916328316071184296 1997--
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.125241 1995--~
Nonnetjejaslapenseiz. gem.663544 1995+-
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.68871424 19970+
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.18110812813496102 19950~
Tafeleendjaslapenseiz. gem.1161802573811698 1997+~