{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen

Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Eurasian Bitternjabroedenparen251100 19900~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen304000 1990---
Great Cormorantjabroedenparen674756847940730358 1990+~
Northern Wheatearjabroedenparen001123 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Lesser White-fronted Goosejaslapenseiz. max.462620324356 1999+~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. max.340290448164302822 1989~~