{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Strandplevierjabroedenparen637637 1990+~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.2386923497766 19880~
Bergeendjafoeragerenseiz. gem.525887642323164221 199000
Bontbekplevierjafoeragerenseiz. gem.6315414047158462 199000
Bonte Strandloperjafoeragerenseiz. gem.1442150963116621832950 19890~
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.303495333171372221 1991+~
Brandgansjaslapenseiz. max.400041007000300072503570 1999-~
Drieteenstrandloperjafoeragerenseiz. gem.232627275479532584 1990++++
Fuutjafoeragerenseiz. gem.91422171718 1990-~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.63148731554459 19890--
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.200100200600465100 2012-
Kluutjafoeragerenseiz. gem.1682002811798388 19900--
Krakeendneefoeragerenseiz. gem.345123331513 1990+~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.2410062594926 1989++~
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.18031114224829 1989--
Rosse Gruttojafoeragerenseiz. gem.111912506592 19900-
Scholeksterjafoeragerenseiz. gem.5321240132011301313840 198900
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.233616435 19890-
Tureluurjafoeragerenseiz. gem.1031851381693894 1990--
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.106847221527596420 199000
Wulpjafoeragerenseiz. gem.672539530548583385 1990+0
Zilverplevierjafoeragerenseiz. gem.206270136309300368 1990+0