{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Ternjabroedenparen486452462428 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen00011? 1990--~
Mediterranean Gulljabroedenparen356540176113200 1990+++
Purple Heronjabroedenparen98133148153166180 1990+0
Savi's Warblerjabroedenparen??{32}??? 1990+~
Sedge Warblerjabroedenparen?????? 19900Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.99114664079124 2000--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. max.735666595144432680035938 1980+-
Gadwalljafoeragerenseiz. max.839243698189267248 2000~~
Great Egretjaslapenseiz. max.237243194166166311 2004++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.0120000?? 2004----
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.982516392508594412 1989++-
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.??????