{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Biesbosch

Natura 2000-gebied Biesbosch

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Bluethroatjabroedenparen?{721}??388? 1990-~
Common Kingfisherjabroedenparen282522184534 1990+~
Eurasian Bitternjabroedenparen3810121919 1990++~
Great Cormorantjabroedenparen000096 1990~~
Savi's Warblerjabroedenparen3851735210585 19900~
Sedge Warblerjabroedenparen?{1190}??1168? 1990+~
Spotted Crakejabroedenparen0611871 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen202121232018 1990-0Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.18821546?18902027977 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.402927482174713701128636029 1999~~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.164813031861183318312655 1980++
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.?167?100189197 19800~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.26959501515416?134 2010--
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.10218869757258 19800~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.221291148134196163 1980-0
Common Shelduckneefoeragerenseiz. gem.162239164199231234 1980++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.663768976889836075475852 1980++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.142158869012049 1994+~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.418355063097240839423627 1980++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.287045292339202830151242 1980+-
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.476751174511387160696068 1980++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.657561504560758436 198000
Great Cormorantjaslapenseiz. max.561624722482807492 2012~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.1114119710318741081780 1980++
Great Egretjafoeragerenseiz. gem.164252129?14042 1980++~
Great Egretjaslapenseiz. max.40081412265954222 2004~~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.1689992??923288 1980--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.291784444789615240394417919654 199900
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.313234723274299634912080 1980+~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.8349602911956968972788830 2012~
Mallardjafoeragerenseiz. gem.241625902131226420711357 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.703805667747814900 1980++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.2225305710321078808852 19800~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.176424210239244172 1980++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.5291217??701259 1980+~
Smewjafoeragerenseiz. gem.1999??1818 1980+~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.645079098803657066607791 1980++
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.93???? 1980~~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.462314153717939896 2011-
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.13111161215 1998++
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.65610127 1989++++