{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer

Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.295425262504298719462241 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.152898712346108 19800~
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.11749561185753884924 1980++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.744225180349117176 1980---