{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer

Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.305329542526250429871912 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.140152898712346 19800~
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.113211769581187754893 1980++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.433744225180349117 1980---