{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Abtskolk & De Putten

Natura 2000-gebied Abtskolk & De Putten

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.261650466475315306 199200
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.557653506420330641 1992++++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.169310295?144114 19920-
Lesser White-fronted Goosejafoeragerenseiz. max.462620324338 1989++-