{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Rijntakken

Natura 2000-gebied Rijntakken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Ternjabroedenparen250182175205185211 19900~
Bluethroatjabroedenparen[257]??[362]?? 1990++
Common Kingfisherjabroedenparen???[62]?? 1990++~
Common Snipejabroedenparen[5][5][4][3][5][4] 1990---
Corn Crakejabroedenparen[1]9[6][5][2][4] 1990---
Eurasian Bitternjabroedenparen[5][13][11][19][19][24] 1990-~
Great Cormorantjabroedenparen628610738625676522 1990+~
Great Reed Warblerjabroedenparen[8]11[5][2][3][7] 1990-~
Little Bitternjabroedenparen[1][0][1][0][3][1] 1990+-
Little Grebejabroedenparen[94]??[107]?? 19900~
Sand Martinjabroedenparen12101121165413711402[1113] 1990+~
Spotted Crakejabroedenparen[1]?[4][0][4][0] 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.398364264317510945305085 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.84861711511795165391636716415 2011~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.5174103066067813652576151 1980-0
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.832133652645 1980----
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.12316737191080594566 2009--
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.154318201241315188 1980--
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.281516321518 1980--
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.897584122100109 1980+0
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.535945644634570256274779 1980-0
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.456524469775478561 1980+~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.241344441744291224483145 2009~~
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.168112134146118139 1980--
Eurasian Oystercatcherjaslapenseiz. max.714740733505678569 2008----
Eurasian Spoonbillneefoeragerenseiz. gem.432454313438 1980+++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.10961410119791414401052 1980++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.362642312873282935783243 1980+--
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.10718151172144 1980-~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.186326622324255327992396 1980++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.124911201539125011521298 1980+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.367838614770331527943867 200700
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.708551703738615663 1980++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.300633818731472358354032342821 1980++0
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.169790143003141086120892152747181083 200700
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.109551369113782130191411414036 1980++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.110401269316844128171173412800 200700
Little Grebeneefoeragerenseiz. gem.956278645264 1980+~
Mallardjafoeragerenseiz. gem.405744343931342634413316 1980--
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.153420881663192310391546 1980+0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.176234173262224195 1980-0
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.228428151758159017272684 1980--
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.385710592556 1980-~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.548410386408444569 1980+0
Ruffjafoeragerenseiz. max.411145715 1980---
Smewjafoeragerenseiz. gem.282414183114 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.178218591899220323051484 198000
Tundra Bean Goosejafoeragerenseiz. gem.1607975692664 1980--~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.?1577869??967 2007----
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.0600123 1980----
Tundra Swanjaslapenseiz. max.28?8??? 2009----
Whooper Swanjafoeragerenseiz. gem.?10020 1980----
Whooper Swanjaslapenseiz. max.?????? 2009~~