{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Rijntakken

Natura 2000-gebied Rijntakken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Ternjabroedenparen184166208155145178 1990+~
Bluethroatjabroedenparen??{257}??? 1990++
Common Kingfisherjabroedenparen73????62 1990++~
Common Snipejabroedenparen?[7][5][5]4? 1990---
Corn Crakejabroedenparen1061965 1990---
Eurasian Bitternjabroedenparen8?51311? 1990-~
Great Cormorantjabroedenparen527592628610738625 1990+~
Great Reed Warblerjabroedenparen1298115? 1990-~
Little Bitternjabroedenparen25101? 1990+-
Little Grebejabroedenparen??{94}??? 19900~
Sand Martinjabroedenparen168214271220113116541361 1990+~
Spotted Crakejabroedenparen4531?40 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.432042663964639743115027 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.1394110829830541685151? 2011--
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.6374851351801034860918149 1980-0
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.11617685213597 1980---
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.971136712076627321067 2009-
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.224187155320202244 1980---
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.241128151632 1980--
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.91108907584124 1980+0
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.580158135375455546295695 1980-0
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.7501015472531467774 1980+0
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.288529571932424914012441 2009~
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.180168171113135147 1980--
Eurasian Oystercatcherjaslapenseiz. max.1143912648691745451 2008--
Eurasian Spoonbillneefoeragerenseiz. gem.251848276036 1980++++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.9801135109114151193912 198000
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.600851063630423628752829 1980+--
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.?9106181511 1980----
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.177522561857265923292557 1980++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.9348181242110815381248 1980+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.427230343829407349703428 200700
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.680595705551704739 1980++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.433834672030328381593150434185 1980++0
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.123022108786174117140098142637119860 200700
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.137611277010971137321378412941 1980++-
Greylag Goosejaslapenseiz. max.70401021411250129541735713145 2007~~
Little Grebeneefoeragerenseiz. gem.787895627865 1980++
Mallardjafoeragerenseiz. gem.406046384043442439153416 1980-0
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.179920981527208916601925 1980+0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.226209176233172254 1980-0
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.280839222323284417581600 1980--
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.165138571059 1980--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.456402549412386409 1980+0
Ruffjafoeragerenseiz. max.1021421145 1980----
Smewjafoeragerenseiz. gem.303028241418 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.206819351783185418992206 1980+0
Tundra Bean Goosejafoeragerenseiz. gem.5123170797566 1980--~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.11261933?1653809? 2007----
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.320600 1980----
Tundra Swanjaslapenseiz. max.?3727??? 2009--
Whooper Swanjafoeragerenseiz. gem.65?1?2 1980---
Whooper Swanjaslapenseiz. max.?42???? 2009~