{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Tjeukemeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Tjeukemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.5975638945781129786 1980~~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.546254668895 2000++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.297132407274417229 19800-
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.675452527690 19980+
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.?00000 1980~--
Smewneefoeragerenseiz. gem.127326124 1980~-
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.?1206? 1980~~